hunebedjes.nl - Ilse Duijvestein
Begin
Uitgangspunt: funshoppen is moeilijk (Henriëtte Ford).

Waarnemen: komt van ‘ware’ en heeft te maken met behoedzaamheid en (be)waken, zoals in waarschuwen (Verstraeten); 6. bewust en met aandacht met de zintuigen in zich opnemen, constateren (iets zwakker dan gadeslaan) (Van Dale).
 
Aanleiding en afbakening
Opbouw
 
 
Aanleiding en afbakening

Deze tekst is onderdeel van eindexamenwerk voor een opleiding beeldende kunst.
Kunst is in deze tekst een bijzonder woord dat mensen bindt die bijvoorbeeld bepaalde interesses gemeen hebben en deze mogelijk willen delen (vergelijk: de beurs, literatuur, de voetbalwereld enzovoort).

De tekst vooronderstelt dat menselijk gedrag en menselijke vermogens zijn te geleiden.
Maar:
 
  ‘Wij hebben niet de vrijheid te denken en te willen zoals we ons voorstellen, maar al onze gedachten worden aaneengeschakeld, en gaan noodzakelijk van de ene naar de andere, hoewel het ons toeschijnt dat we er ten volle over beschikken. Ze gaan hun gangetje, tenzij nieuwe dingen ze afleiden en andere wegen doen inslaan.’
Christiaan Huygens, in 1690 (Davidse).

[Samenvatting andere uitgangspunten]
[Wanneer bij personen bijvoorbeeld ‘hij meent’ dan in gedachten ‘hij meent onder meer’. Zo ook vakgebieden: tevens irrelevant en vegetariër. Ontbreekt er bijvoorbeeld ‘dit is volgens hem’ dan meestal veel vaker te lezen. Omdat in bijvoorbeeld de mening van derden soms anders gebruikt dan destijds zo bedoeld in gedachten ‘hij stelde dat anders maar nu even dit’. Bijvoorbeeld, van wie ook bijvoorbeeld een mening is altijd en steeds weer gedeeld met veel meer. En ook deels. Ook bij een boek (bijvoorbeeld) in gedachten ‘bijvoorbeeld’ in een andere tekst. Vooronderstelt zogeheten meer lezen dan genoemd, zo evenals heel vaak vermeend is aanwezig. Voorondersteld als bestaand. Door wie? Alle, veelal alle, vrijwel, meestal, onder meer, de meeste mensen, naar verwachting, mogelijk, verschillend, mogelijk verschillend. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk: bijna overal maar niet, hoogstwaarschijnlijk: soms niet vermeld, of lijkt zo te zijn, meestal][Als].
 
terug
 
 
Opbouw

Hoofdstuk 2 gaat over de neiging van mensen te bouwen en te denken. In hoofdstuk 3 worden een paar gedachteconstructies omschreven, mogelijke oorzaken en hoe ze soms waarneembaar zijn. Hoofdstuk 4 behandelt de menselijke behoefte aan geruststelling en hoofdstuk 5 de behoefte aan overweldiging. Hoofdstuk 6 behandelt de vermeende noodzaak van functie en hoofdstuk 7 geeft voorbeelden van bedachte constructies die mensen gebruiken om hun leven in te vullen. In hoofdstuk 8 is de inhoud van voornoemde hoofdstukken vertaald naar acht verschillende kunstenaarsfuncties. Per functie zijn omschreven: de inhoud, de aanleiding en/of achtergrond, organisatiekenmerken, kenmerken van bijbehorend werk en kenmerkende vooronderstellingen. Hoofdstuk 9 tipt geïnteresseerden over de omgang met de functies.

In de tekst staan verwijzingen naar de hoofdstukken (h.) waarin een persoon of een onderwerp reeds is genoemd. Dit is gedaan om eventueel terugkijken te vergemakkelijken. De titels van de betreffende paragrafen zijn meestal niet genoemd, dit leek doorlezen namelijk te bemoeilijken. In hoofdstuk 10 (Bronnen) is wel een persoonsnamenregister opgenomen met redelijk precieze verwijzingen (Persoonsnamenregister).

Er wordt verwezen naar bronnen in de bronnenlijst in hoofdstuk 10. De bronnen staan meestal onder Boeken genoemd in de tekst of Artikelen, soms onder Lezingen en heel soms onder Internet en Televisie.

Om redenen staan in deze tekst bijvoorbeeld verwijzingen naar onder meer bronnen tussen haakjes of streepjes in de betreffende alinea in plaats van bijvoorbeeld in een voetnoot.
 
terug
 

 

Copyright_Duijvestein www.kleurpunt.nl
01