hunebedjes.nl - Ilse Duijvestein
Hatsjekidee
Henriëtte Ford: fictie die wordt gehanteerd in een kunstenaarstheorie over tektonische, patafysische, ‘apolaire’ en ‘agaperosynchronische’ productie (productie onder meer wisselend van stof, omvang, snelheid, realiteitsgehalte en richting en gewenst vanwege de aanwezigheid); hatsjekidee: aan de slag (Henriëtte Ford).
 
 
Toekomst
Opmerking
Conclusie
 
 
Toekomst
 
Oriëntatiestructuur
De kunstenaar, de mens die de wereld maximaal verbijzondert, kan vrijwel alles, maar omdat hij niet bestaat, gebeurt er niks (h.7 onder Fictieve mensen).
Een levend mens kan gelukkig ook veel en door van alles te onderscheiden en door te kiezen gebeurt er in elk geval iets (h.4 onder Tijd en onder Selecteren).

Iemand kan bijvoorbeeld (en vooral onder meer) een kunstenaarsfunctie uitoefenen (h.8). De functies van de kunstenaar zijn door vrijwel iedereen te vervullen en ze zijn niet gebonden aan kunst- en kunstenaarstheorieën. Ze zijn gebonden aan het feit dat mensen ertoe genoodzaakt blijken (lijken, schijnen) te zijn hun leven in te vullen. Degene die een kunstenaarsfunctie vervult gebruikt de kunstenaar als mentale vergelijkingsbasis en gaat als de kunstenaar te werk (h.7 onder Bovarysme).

De verzameling kunstenaarsfuncties in hoofdstuk 8 is te zien als een oriëntatiestructuur (ofschoon het een substructuur is) en deze kan ten eerste worden gebruikt om de eigen positie ten opzichte van de genoemde functies te bepalen (h.4 onder Organisatie). Bijvoorbeeld omdat iemand de eigen werkwijze –in welke context dan ook- en geleverd werk (inclusief verrichtingen) wil benoemen, veranderen en/of wil bespreken met derden. Degene die de kenmerken van een bepaalde functie richting de 100% in het eigen werk of in de eigen organisatie herkent of wenst, kan werk en werkwijze met diezelfde functieomschrijving vergelijken.

Andersom kan natuurlijk ook. Iemand die vindt dat een bepaalde functie vervuld moet worden, bijvoorbeeld gezien ‘het algemeen belang’, kan dit zelf verzorgen door die functie aan te nemen. Dit is een tweede mogelijke toepassing van de structuur.

Omdat in de structuur geen sterk afgebakende categorieën bestaan kan ze, ten derde, ook worden gebruikt om (kenmerken van) verschillende functies te combineren (h.4). Zo ligt voor iedereen een geschikte kunstenaarsfunctieomschrijving binnen bereik.

Gezien voorgaande is de structuur door velen te gebruiken als een middel om positie en/of een uitgangspunt te bepalen. Ze is ook weer te geven in een schema. Dan ontstaat de volgende grafische voorstelling:
 
 
Arbeidsmarkt
Ondanks opmerkingen van sommigen over die eigenaardige uitvinding die arbeid en productie heet (o.a. Achterhuis, Baudrillard, Ford) is de heersende overtuiging dat omgevingsgerichte arbeid nodig is en enigszins is te organiseren. Veel mensen willen het geldgebonden deel van hun leven graag zelf financieren. Dat kan (onder meer) door een kunstenaarsfunctie(combinatie) te vervullen en deze te vermarkten. Bijvoorbeeld door de afzetmarkt, van goederen en diensten, te volgen of te sturen.

De afzetmarkt volgen vereist een bereidheid tot aanpassing daaraan.
Degene die gekend en erkend wil zijn en regelmatige inkomsten wenst, heeft voor deze aanpak de meest geschikte mentaliteit (bijpassende kunstenaarsfuncties: representeren, verlossen, maximaliseren a en b-i).

De afzetmarkt sturen kan ook. De markt van goederen en diensten geproduceerd en/of geleverd door mensen die werken als de kunstenaar onderscheidt zich immers juist van andere markten omdat op de eerstgenoemde vooral het aanbod de bewegingen bepaalt (vrij naar Berkhout). Het past ook bij de, eerder genoemde, overheidsdoelstelling om in alle mogelijke vakgebieden de behoefte te vergroten aan mensen die werken als de kunstenaar (vrij naar BK-informatie, 2008-1 en 2008-2).
Een bestuurbare afzetmarkt bestaat uit (groepen) mensen met beïnvloedbare behoeften en geld.
Degene die de medemens iets wil laten zien en wil brengen, heeft voor de sturende aanpak de meest passende mentaliteit, evenals degene die graag beroemd wil worden (bijpassende kunstenaarsfuncties: faciliteren, produceren voor ‘de lange staart’).

Degene die weinig is geïnteresseerd in de markt, kan wel doen alsof. Deze persoon beleeft plezier aan het spel van vraag en aanbod, van bijten en gebeten worden.
Degene die beroemd wil worden en de eigen naam wereldwijd bekend wil hebben, heeft voor deze aanpak de meest passende mentaliteit (bijpassende kunstenaarsfunctie: deelnemen als zonderling).

Degene die graag werkt aan een meervoudige verhouding met de wereld, heeft weinig voorspelbare inkomsten en een weinig voorspelbare maatschappelijke status. Deze persoon bindt zich aan de wereld in plaats van voornamelijk aan de markt.
Degene die zichzelf hopeloos kan motiveren heeft voor voornoemde aanpak de meest passende mentaliteit (bijpassende kunstenaarsfuncties: mythen brengen, maximaliseren b-ii, theorieën over waarneming bevestigen).
 
Uitgangspunt
Voor iemand die een kunstenaarsfunctie vervult/wil aannemen kan het interessant en verstandig zijn (af en toe) een standpunt in te nemen en te bepalen welke kunstenaarsfunctie(combinatie) en welke aanpak op de arbeidsmarkt overeenkomen/passen. Deze vergelijkende bepaling is een uitgangspunt en dit uitgangspunt helpt misschien bij mogelijk te maken keuzen en vergemakkelijkt wellicht, mocht daaraan behoefte zijn, gesprekken over de gekozen werkomgeving en eventueel gepresenteerd werk. En bovendien geldt: ‘een standpunt is een uitgangspunt en als men is uitgegaan, heeft men het standpunt verlaten. Geen enkele reden om het verder met je mee te slepen’ (Schierbeek).
 
terug
 
 
Opmerking
Zodra de homo artifex (voorheen homo artistiekus), de kunstenaar, voor de numeriek grootste groep in een samenleving een mentale vergelijkingsbasis is voor werkwijze en werkzaamheden, zullen specialisten zoals subsidiënten, de zogeheten kunsteconomen en directieleden van bepaalde instellingen, hun werkveld nogal groot zien worden. Mogelijk ervaren zij dat als (bijzonder) vervelend, onhandig en onoverzichtelijk. Er ontstaat echter waarschijnlijk vanzelf een volgend/nieuw systeem waarin en waarmee ze tevreden zijn.
 
terug
 
 
Conclusie
Kunstenaarsfuncties bieden vrijwel iedereen veel mogelijkheden. Degene die een kunstenaarsfunctie vervult of wil uitoefenen kan een kunstenaarsfunctie(combinatie) constateren of aannemen en onder meer de afzetmarkt volgen of deze juist sturen. Diegene die vindt dat een gekozen aanpak slecht werkt, kan voor een andere aanpak kiezen.
 
Bedankt,  
 
terug

 

Copyright_Duijvestein www.kleurpunt.nl
09