hunebedjes.nl - Ilse Duijvestein
Bronnen
 
Boeken genoemd in de tekst
Boeken niet genoemd in de tekst
Lezingen
Internet
Televisie
Artikelen
Persoonsnamenregister
 
 
Boeken genoemd in de tekst
(Na het uitgiftejaar van het betreffende boek staat indien eerder verschenen het eerste verschijningsjaar daarvan op schaal van land of wereld).
 

. Anderson, Chris, The long tail, Waarom we in de toekomst minder verkopen van meer. Amsterdam, 2007 (2006).

. Achterhuis, Hans, Het rijk van de schaarste, Van Hobbes tot Foucault. Amsterdam, 2003 (1988).

. Armstrong, John, Move closer, An intimate philosophy of art. New York, 2000.

. Barthes, Roland, Het werkelijkheidseffect. Groningen, 2004. Roland Barthes door Roland Barthes. Nijmegen, 1991 (1975).

. Baudrillard, Jean, De fatale strategieën. Amsterdam, 1985 (1983). De vitale illusie. Kampen, 2002 (2000).

. Borges, Jorge Luis, De geschiedenis van de eeuwigheid en andere essays, Werken in vier delen, deel 3. Amsterdam, 1999 (1936, 1952, 1980 en 1989, 1996). De maker. Amsterdam, 1988 (1960).

. Braembussche, A.A. van den, Denken over kunst. Bussum, 2003 (1994).

. Burke, Edmund, Een filosofisch onderzoek naar de oorsprong van onze denkbeelden over het sublieme en het schone. Groningen, 2004 (1757).

. Dale, van, Groot woordenboek der Nederlandse taal (tiende, geheel opnieuw bewerkte en zeer vermeerderde druk). Den Haag, 1976.

. Danto, Arthur C., De komedie van de overeenkomsten, Over kunst, filosofie en geschiedenis (eindredactie Wessel Krul). Groningen, 2002 (1981, 1986, 1992, 1997, 2000).

. Decreus, Freddy, Oude en nieuwe mythen, of waarom hebben we ze nodig?, hoofdstuk 1 uit een tekst in wording. Gent, 2007.

. Dunne, J.W., Buiten de grenzen van den tijd. Den Haag, 1935 (1934).

. Eco, Umberto, De geschiedenis van de schoonheid. Amsterdam, 2005 (2004).

. Erasmus, Desiderius, Lof der zotheid. Nijmegen, 2001 (1511).

. Februari, M. & Marjolijn Drenth, Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een boek, Amartya Sen en de onmogelijkheid van de paretiaanse liberaal. Amsterdam, 2000.

. Foucault, Michel, De woorden en de dingen, Een archeologie van de menswetenschappen. Bilthoven, 1973 (1966).

. Frissen, Paul (P.H.A.), De staat van verschil, Een kritiek van de gelijkheid. Amsterdam, 2007.

. Gils, Wouter van, Realiteit en illusie als schijnvertoning, Over het werk van Jean Baudrillard. Nijmegen, 1986.

. Girard, René, De aloude weg der boosdoeners. Kampen en Kapellen, 1987 (1985).

. Goldschmidt, Tijs, Oversprongen, Beschouwingen over cultuur en natuur. Amsterdam, 2000.

. Grandin, Temple & Catherine Johnson, Denken als de dieren. Utrecht, 2005.

. Haak, A.J.H. en D. Leever-van der Burgh, De menselijke maat. Delft, 1989 (1980).

. Jong, Taeke de, Kleine methodologie voor ontwerpend onderzoek. Amsterdam, 1992.

. Jorink, Eric, Het ‘Boeck der natuere’, Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping 1575-1715. Leiden, 2007.

. Kris, Ernst, De esthetische illusie. Meppel en Amsterdam, 1989 (1941, 1936, 1933).

. Laarse, Rob van der, Arnold Labrie & Willem Melching (redactie), De hang naar zuiverheid, De cultuur van het moderne Europa. Amsterdam, 1998.

. Lemaire, Ton, Filosofie van het landschap. Baarn, 1996 (1970).

. Luria, Aleksandr Romanovich, The mind of a mnemonist, A little book about a vast memory. Cambridge (Massachusetts) en Londen, 2002 (1968).

. Nietzsche, Friedrich, De geboorte van de tragedie. Amsterdam, 1987 (1872).

. Open Universiteit, Kunst, Overlevering, verandering en vernieuwing, Een inleiding (essaydeel). Heerlen, 1998.

. Paglia, Camille, Het seksuele masker, Kunst, seksualiteit en decadentie in de westerse beschaving. Amsterdam, 1992 (1990). Seks, kunst en Amerikaanse cultuur. Amsterdam, 1992.

. Perec, Georges, Het leven een gebruiksaanwijzing. Amsterdam en Antwerpen, 2006 (1978).

. Pieters, Jürgen, De tranen van de herinnering, Het gesprek met de doden. Groningen, 2005.

. Pirsig, Robert M., Zen en de kunst van het motoronderhoud, Een onderzoek naar waarden. Amsterdam, 1983, pagina 240 t/m 379 uit een ander exemplaar (1974).

. Sacks, Oliver, De man die zijn vrouw voor een hoed hield. Amsterdam, 2000 (1985).

. Safranski, Rüdiger, Hoeveel waarheid hebben mensen nodig?, Over het denkbare en het leefbare. Amsterdam, 1993 (1990).

. Schierbeek, Bert, Een broek voor een oktopus. Amsterdam, 1965.

. Schilstra, Onno, Kunst & filosofie & kunstfilosofie & kunstgeschiedenis & kunstkritiek. Panoramisch verlangen, panopticisme en Foucault. Neomarxisme, De sociale dimensie van de kunst. Zie voor alle drie Internet, Samenvattingen.

. Sennett, Richard, Flesh and stone, The body and the city in western civilization. Londen, 2002 (1994). De flexibele mens. Amsterdam, 2001 (1998).

. Spinoza, Benedictus de, Ethica (vertaling: H. Gorter). Den Haag, 1895 (1677).

. Taleb, Nassim Nicholas, The black swan, The impact of the highly improbable New York, 2007.

. Williamson, Edwin, Borges, Een leven (vertaling: Barber van de Pol). Amsterdam, 2006 (2004).

. Wolters’ woordenboeken, Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek. Groningen, 1985.

 
terug
 
 
Boeken niet genoemd in de tekst

. Barthes, Roland, o.a. De taal der verliefden. Amsterdam, 1980.

. Beck, Ulrich, De wereld als risicomaatschappij. Amsterdam, 1997.

. Belli, Gioconda, Waslala, Memorial del futuro. Managua, 1996.

. Benjamin, Walter, Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid. Nijmegen, 1985.

. Bernlef, J. en K. Schippers, Een cheque voor de tandarts. Amsterdam, 1967.

. Brams, Koen, Encyclopedie van fictieve kunstenaars, Van 1605 tot heden. Amsterdam en Antwerpen, 2000.

. Buikhuisen, W., Waarom straffen weinig helpt, Op zoek naar de grondstructuur van de chronische regelovertreder. Deventer, 1989.

. Calvin, William H., De rivier die tegen de berg opstroomt, Een reis naar de oorsprong van de aarde en de mens. Amsterdam, 1995.

. Canetti, Elias, De fakkel in het oor. Amsterdam en Antwerpen, 1999.

. Cervantes Saavedra, Miguel de, De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha (vertaling: Barber van de Pol). Amsterdam, 2001.

. Charrière, Henri, Papillon. Utrecht, 1970.

. Dale, van, Groot woordenboek der Nederlandse taal. Utrecht en Antwerpen, 1995 en 2005.

. Degenaar, Marjolein, Het probleem van Molyneux, Drie eeuwen discussie over het waarnemen van vormen. Rotterdam, 1992.

. Dercon, Chris, Ik zou een museum willen maken waar de dingen elkaar overlappen. Rotterdam, 2000.

. Doorman, Maarten, Steeds mooier, Over vooruitgang in de kunst. Amsterdam, 2000.

. Elling, R. e.a., Rapportagetechniek. Groningen, 1994.

. Emmerik, Pam, Het wonder werkt, Verhalen over kunst. Amsterdam, 2004.

. Galjaard, Hans, Alle mensen zijn ongelijk. Amsterdam, 1997.

. Gombrich, E.H., Kunst en illusie, De psychologie van het beeldend weergeven. Zeist, 1964.

. Heidegger, Martin, Over denken, bouwen, wonen. Nijmegen, 1999.

. Heijne, Bas, De werkelijkheid. Amsterdam, 2004.

. Herbert, Frank, Duin. Amsterdam, 1998.

. Hofstede, Geert, Allemaal andersdenkenden, Omgaan met cultuurverschillen. Amsterdam, 1995.

. Hoogenhuyze, Michael van, Het muzisch denken. Den Haag, 2007.

. Icke, Vincent, Christiaan Huygens in de onvoltooid verleden toekomende tijd. Leiden, 2005.

. Jung, Carl G. c.s., De mens en zijn symbolen. Rotterdam, 2000.

. Kandinsky, W., Spiritualiteit en abstractie in de kunst. Zeist, 1987.

. Kaprow, Allan, Essays on the blurring of art and life. Berkeley, Los Angeles en Londen, 2003.

. Koolhaas, A., Corsetten voor een libel. Amsterdam, 1975.

. Kraaijpoel, D., Was Pollock kleurenblind? Bouwstenen voor de herschrijving van de recente kunstgeschiedenis. Amsterdam, 1997. Reputaties, Hoe de kunstenaar aan zijn goede naam komt. Amsterdam en Antwerpen, 2002.

. Kramers woordenboeken, Woordenboek Engels. Amsterdam, 1987.

. Kreutzer, H.H. en A.A.G. Oskamp, Biologie, Deel 4vh. Groningen, 1975.

. Mason, Daniel, De man die kleur maakte. Amsterdam, 2004.

. Morris, Desmond, De naakte aap. Utrecht, 1993.

. Nederlandse Taalunie, Woordenlijst Nederlandse taal (‘Groene boekje’). Den Haag en Antwerpen, 1997.

. Nio, Maurice, You have the right to remain silent. Amsterdam, 1998.

. Ondaatje, Michael, Op weg naar stilte, Het leven van Charles ‘Buddy’ Bolden. Amsterdam, 1989.

. Pessoa, Fernando (vertaling: August Willemsen), Alberto Caeiro, De hoeder van kudden. Amsterdam en Antwerpen, 2003. Ricardo Reis, Oden. Amsterdam en Antwerpen, 2002.

 Pieters, Jürgen, Hetzij bij voorziening hetzij bij geheugenis. Groningen, 2007.

. Popper, Karl R., De groei van kennis, Hoofdstukken uit Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge. Amsterdam, 1978.

. Renkema, Jan, Schrijfwijzer. Den Haag, 2007.

. Russel, Bertrand, De verovering van het geluk. Amsterdam, 2007.

. Samarago, José, diverse titels.

. Schierbeek, Bert, diverse titels.

. Schilstra, Onno (eindredactie), Voorbeeld 2007. Den Haag, 2007.

. Schopenhauer, Arthur, De vrijheid van de wil (1839), Gevolgd door Thomas Mann, Over Schopenhauer. Amsterdam, 1999.

. Spinoza, Benedictus de, Godgeleerd-staatkundig vertoog. Amsterdam, 1894.

. Tilroe, Anna, De blauwe gitaar. Amsterdam, 1990. De huid van de kameleon. Amsterdam, 1996. Het blinkende stof. Amsterdam, 2002.

. Vandersteen, Willy, Suske en Wiske, diverse titels. Antwerpen.

. Weinberg, Samantha, A fish caught in time, The search for the coelacanth. Londen, 1999.

. Wesseling, Janneke, Het museum dat niet bestond. Amsterdam, 2004.

. Winkel, Camiel van, De mythe van het kunstenaarschap. Amsterdam, 2007.

. Zuijdgeest, Peter, Begrijpelijk schrijven. Groningen, 1995.

 
terug
 
 
Lezingen

. Bakker, Boudewijn, Het landschap een boodschap, de tuin een psalm. Worplezing, Huygensmuseum Hofwijck. Voorburg, 2 september 2004.

. Decreus, Freddy, Dionysos achterna. Lezingenserie, Literair theater Branoul. Den Haag, 2003. Rituelen. Lezingenserie, Literair theater Branoul. Den Haag, 2006. De Griekse mythe in de kunst. Lezing, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Den Haag, 27 november 2007.

. Elders, Fons, Mijn wereldbeeld. Bijeenkomsten, Vrije Academie, Werkplaats voor Beeldende Kunsten. Den Haag, januari t/m juni 2008.

. Jorink, Eric, Constantijn Huygens, René Descartes en het Boek der Natuur. Constantijnlezing, Voorhof. Voorburg, 6 september 2007.

. Schönberger, Elmer, Het grote luisteren. Huizingalezing, Pieterskerk. Leiden, 2005.

 
terug
 
 
Internet

. Camp, Julie C. van ‘en’ Edward Bullough, Psychical distance as a factor in art and as an aesthetic principle, http://www.csulb.edu/~jvancamp/361_r9.html.

. Homo artifex, o.a.: Ellen Dissanayake, http://www.csse.ca/cacs/jcacs/v1n2/pdf%20content/03._dissanayake.pdf en Chris Bouter, http://www.is888.info/dutch/studies/diversen/triaden.php.

. Schilstra, Onno, Samenvattingen. http://www.kabk.nl/lectoraat/filosofie.xml.

. Simmelink, Jurjen, Alles voor de schoonheid. http://www.8weekly.nl

. http://www.birding.about.com.

. http://boeklog.info/auteur/taleb.-nassim-nicholas/.

. http://www.creativeclass.org.

. http://www.csdenhaag.nl.

. http://www.fonselders.nl.

. http://www.hofwijck.nl.

. http://www.grandin.com.

. http://www.mariabarnas.com.

. http://www.marjolijnfebruari.nl.

. http://www.taaladvies.net.

. http://www.vandale.nl.

. http://www.wikipedia.nl, De vrije encyclopedie (nl.wikipedia.org en en.wikipedia.org).

 
terug
 
 
Televisie

. Amartya Sen, Tegen de hokjesgeest. VPRO Tegenlicht, 5 november 2007.

. Lommel, Pim van (cardioloog). Pauw & Witteman, 14 november 2007.

 
terug
 
 
Artikelen

. Barnas, Maria, Waanzin. NRC Handelsblad, 16 november 2007.

. Bentz van den Berg, Roel, Waar wij thuis zijn. NRC Handelsblad, 25 mei 2007.

. Berkhout, Karel, Geen bonus? Geen kunst (met een verwijzing naar het rapport The international art market op http://www.tefaf.com). NRC Handelsblad, 1 februari 2008.

. BK-informatie, Cultuurnota ‘in de tijd’ (Ronald Plasterk, minister van OCW). 2007-3, p.3.

. BK-informatie, Kunstenaars in Nederland. 2008-1, p.10-12.

. BK-informatie, ‘Meer draagvlak voor cultuur’ en ‘Cultuurbeleid in Nederland’. 2008-2, p.6-11.

. Broersen, Sophie, De ontdekking van de huid. NRC Handelsblad, 10 november 2007.

. Bruijn, Peter de en vijf anderen, Het engagement van de ironie (Richard Rorty). NRC Handelsblad, 15 juni 2007.

. Davidse, Ad, Boeken uit de bibliotheek van Christiaan Huygens (citaat Christiaan Huygens). De prate-banck, Informatiebulletin van Vereniging Hofwijck, december 2007.

. Dekker, Cees, Stel grenzen aan het gesleutel aan de mens. NRC Handelsblad, 10 november 2007.

. Dijkgraaf, Margot, Wie niet praten wil moet koken. NRC Handelsblad, 30 maart 2007.

. Februari, Marjolijn, Opeens kan ik niks terugvinden en blijken sommige dingen definitief zoek. Volkskrant, 5 mei 2007.

. Goldschmidt, Tijs, Octopussen met lego: over het belang van spelen (Huizingalezing). NRC Handelsblad, 15 december 2007.

. Heijne, Bas, Waar gaat het om (Terry Eagleton, The meaning of life). NRC Handelsblad, 23 maart 2007.

. Heumakers, Arnold, Het orgasme van de wereld (Bataille en Hegel). NRC Handelsblad, 27 juli 2007.

. Heumakers, Arnold, Zelf een wereldbeeld bouwen (Panajotis Kondylis). NRC Handelsblad, 31 augustus 2007.

. Heumakers, Arnold, De creatieve concurrentie tussen kunstenaars en god. NRC Handelsblad, 14 december 2007.

. Heumakers, Arnold, Prinses, ik schrijf ‘uw’ dialogen (Frans Hemsterhuis). NRC Handelsblad, 11 januari 2008.

. Jensma, Folkert, De stelling van Theo Doreleijers: het geweten is lichamelijk gereguleerd. NRC Handelsblad, 8 december 2007.

. Korteweg, Niki, Elke donderdag massage (oxytocine). NRC Handelsblad, 1 maart 2008.

. Lievers, Menno, Is dit dan de waarheid? NRC Handelsblad, 15 april 2006.

. Maris, Berthold van, Honingvogelmuziek (Jan IJzermans). NRC Handelsblad, 22 maart 2008.

. Mees, Heleen, De verzorgingsstaat verstikt migranten. NRC Handelsblad, 24 november 2007.

. Pelt, Robert-Jan van, Mens en kosmos in Huygens’ Hofwijck. Oase, Tijdschrift voor architectuur, 41/1994, p.11-32.

. Pleij, Sander, ‘Goede kunst troost’ (Diederik Kraaijpoel). De Groene Amsterdammer, 23 april 1997.

. Pott, Heleen, Waarheid is een aantrekkelijke constructie – meer niet. NRC Handelsblad, 1 april 2006.

. Schaberg, Johan, Kwetsbaar opstellen, brr. NRC Handelsblad, 1 maart 2008.

. Steenbergen, Isabella, Toneel als gebed, een lied (Jozef van den Berg). NRC Handelsblad, 21 december 2007.

. Terpstra, Arjan, Het lelijkste maken we zelf (Elie Wiesel). Dagblad De Pers, 12 oktober 2007.

. Verstraeten, Frans, Waarnemen. Volkskrant, 12 januari 2008.

. Visker, Rudi, Kunst en grofvuil, Heidegger, Levinas en de overgang. Tijdschrift voor Filosofie, 68/2006, p. 583-612.

. Vlasblom, Dirk, God, heer, baas – weg! NRC Handelsblad, 1 september 2007.

. Vlasblom, Dirk, Stadsmens verovert de wereld. NRC Handelsblad, 27 oktober 2007.

. Weijts, Christiaan, Erop of eronder (limentia). M, april 2008, p.32-38.

. Wesseling, Janneke, Dreigende leegte (Liam Gillick). NRC Handelsblad, 1 februari 2008.

. Winterson, Jeanette, Beker, mes en jas: kunst als tegengif tegen banalisering en schijndemocratie. NRC Handelsblad, 5 januari 2008.

. Zwagerman, Joost, Warhols trage films zijn tegengif voor snelle tijden. NRC Handelsblad, 27 oktober 2007.

 
terug
 
 
Persoonsnamenregister
(Naam, veelal geboortejaar en eventueel sterftejaar, hoofdstuknummer, naam (sub)paragraaf) (b: alleen genoemd als bron, n: alleen de naam genoemd).
 

. Achterhuis, Hans (1942): 4. Teleologisch selecteren (b), 4. Vooruit of stand (b), 8. 6. Maximaliseren (b), 9. Arbeidsmarkt (n).

. Adorno, Theodor (1903-1969): 5. Knalmechanisme, 5. Het sublieme.

. Anderson, Chris (1961): 5. Extremistan (n), 7. Hunebedjes.

. Arendt, Hannah (1906-1975): 2. Bevestiging.

. Armstrong, John (1966): 3. De esthetische illusie (n), 3. Verbeelding en fantasie, 6. Tussen droom en daad, 7. Zintuiglijke slavernij (n), 8. 2. Verlossen (n).

. Bakker, Boudewijn (1938): 2. Mens als representatief systeem.

. Barthes, Roland (1915-1980): 4. De Eiffeltoren , 4. Structureren (onderscheiden) (b), 6. Verborgen agenda, 6. Zelfverleiding (n), 7. De auteur, 7. De bemiddelaar (b).

. Baudrillard, Jean (1929-2007): 3. ‘Hier zijn de dinghen stoff van bollekens, daer is ’t een wack’re droom’, 3. Wandelen en lopen, 3. Moe en onzinnig , 4. Vooruit of stand, 5. Conclusie, 6. Flexibele duizendpoot, 7. Zintuiglijke slavernij, 9. Arbeidsmarkt (n).

. Bentham, Jeremy: 8. 6. Maximaliseren.

. Berg, Jozef van den (1949): 3. De esthetische illusie.

. Borges, Jorge Luis (1899-1986): 3. De esthetische illusie, 3. Verbeelding en fantasie, 3. Shakespeare zal ons helpen.

. Bourdieu, Pierre (1930-2002): 7. De distinctietheorie.

. Bullough, Edward (1880-1934): 7. De distinctietheorie.

. Burke, Edmund (1729-1797): 2. Wereldbeeldvorming en voeding (b), 4. Structureren (onderscheiden) (b), 4. Kwaliteit (n), 5. Het sublieme.

. Danto, Arthur C. (1924): 2. Mens als representatief systeem (b).

. Dawkins, Clinton Richard (1941): Samenvatting(Dawkins is etholoog, evolutiebioloog en schrijver van The selfish gene).

. Decreus, Freddy (1949): 3. Democratie (b), 3. Wandelen en lopen (b), 4. Kwaliteit (n), 5. Knalmechanisme , 7. Vertrouwen.

. Dekker, Cees (1959): 3. Transhumanisme.

. Dunne, J.W.: 3. Shakespeare zal ons helpen.

. Eco, Umberto (1932): 3. Wandelen en lopen (b), 4. Kwaliteit (n).

. Eiffel, Alexandre Gustave (1832-1923): 6. Verborgen agenda.

. Elders, Fons (1936): 2. Wereldbeeld, 3. Verbeelding en fantasie, 3. Wandelen en lopen (b), 4. Kwaliteit (n).

. Erasmus, Desiderius (1466, 1467 of 1469-1536): 2. Plezier, 5. Lotsontstemming .

. Februari, Marjolijn (1963): 3. ‘Hier zijn de dinghen stoff van bollekens, daer is ’t een wack’re droom’ (b), 3. Klassiek en romantisch, 7. Homo economicus, 7. De onmogelijkheid van de paretiaanse liberaal, 8. 6b. Het aptimum bereiken.

. Foucault, Michel (1926-1984): 3. ‘Met je stem hetzelfde geluid maken als het object maakt’, 3. ‘Hier zijn de dinghen stoff van bollekens, daer is ’t een wack’re droom’ (b), 4. Vooruit of stand, 4. Integratiegarantie , 8. 6. Maximaliseren.

. Frissen, Paul (1966): 4. Gevolgen (n), 5. Het sublieme (b), 5. Extremistan (b).

. Gaultier, Jules de (1858-1942): 7. Bovarysme.

. Girard, René (1923): 7. De zondebok.

. Goldschmidt, Tijs (1953): Samenvatting, 4. Gevolgen (n).

. Grandin, Temple (1947): 7. Zintuiglijke slavernij.

. Heidegger, Martin (1889-1976): 4. Gevolgen (n), 6. Functieontheffing, 7. Zintuiglijke slavernij.

. Heraclitus (ongeveer 535-475 v.Chr.): 3. Wandelen en lopen.

. Hobbes, Thomas (1588-1679): 4. Teleologisch selecteren.

. Hogarth, William (1697-1764): 5. Kijken zonder handen.

. Hume, David (1711-1766): 2. Wereldbeeldvorming en voeding, 3. ‘Met je stem hetzelfde geluid maken als het object maakt’ (n), 3. Verbeelding en fantasie , 4. Structureren (onderscheiden), 5. Extremistan (n).

. Husserl, Edmund (1859-1938): 7. Zintuiglijke slavernij.

. Huxley, Aldous (1894-1963): 3. Transhumanisme.

. Huygens, Constantijn (1596-1687): 3. ‘Hier zijn de dinghen stoff van bollekens, daer is ’t een wack’re droom ’, 4. De menselijke maat.

. Huygens, Christiaan (1629-1695): 1. Aanleiding en afbakening.

. Jong, Taeke de (1947): 4. Structureren (onderscheiden) (b), 4. Selecteren (selectie 2) (b).

. Jorink, Eric (1963): 3. ‘Hier zijn de dinghen stoff van bollekens, daer is ’t een wack’re droom’, 3. Wandelen en lopen (b).

. Kondylis, Panajotis (1943-1998): 2. Wereldbeeld.

. Kraaijpoel, Diederik (1928): 4. Kwaliteit.

. Kris, Ernst (1900-1957): 3. De esthetische illusie , 3. Verbeelding en fantasie, 5. Het sublieme (b), 7. Homo economicus, 7. De distinctietheorie, 7. Zintuiglijke slavernij.

. Kurz, Otto (1908-1975): 7. Homo economicus.

. Laarse, Rob van der e.a.: 3. Zuiverheid (b), 5. Knalmechanisme, 7. De zondebok (b).

. Lawrence, D.H. (1885-1930): 3. Zuiverheid, 7. De onmogelijkheid van de paretiaanse liberaal.

. Lemaire, Ton (1941): 2. Mens als representatief systeem, 4. Gevolgen (n).

. Locke, John (1632-1704): 2. Wereldbeeldvorming en voeding, 3. ‘Met je stem hetzelfde geluid maken als het object maakt’ (n).

. Luria, Aleksandr Romanovich (1902-1977): 7. Zintuiglijke slavernij.

. Marx, Karl (1818-1883): 4. Geruststelling.

. Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961): 7. Zintuiglijke slavernij.

. Nietzsche, Friedrich (1844-1900): 3. Dionysisch, 5. Extremistan.

. Paglia, Camille (1947): 3. Wandelen en lopen, 4. Kwaliteit (n), 5. Buitendrift en risico , 5. Knalmechanisme (n).

. Pareto, Vilfredo (1848-1923): 7. De onmogelijkheid van de paretiaanse liberaal.

. Perec, Georges (1936-1982): 6. Bartlebooth.

. Pirsig, Robert M. (1928): 3. Klassiek en romantisch, 5. Kwaliteit.

. Plasterk, Ronald: 8. Verlossen.

. Popper, Karl Raimund (1902-1994): 3. De zwarte zwaan.

. Sacks, Oliver (1933): 7. Zintuiglijke slavernij.

. Safranski, Rüdiger (1945): 3. Dionysisch.

. Schaberg, Johan (1940): 2. Watje.

. Schilstra, Onno: 3. ‘Hier zijn de dinghen stoff van bollekens, daer is ’t een wack’re droom’ (b), 3. Esthetisch (b), 4. Geruststelling (b), 4. Integratiegarantie (b), 5. Knalmechanisme (b), 5. Het sublieme (b).

. Schönberger, Elmer (1950): 7. Hunebedjes.

. Schopenhauer, Arthur (1788-1860): 2. Wereldbeeldvorming en voeding (n), 3. Shakespeare zal ons helpen.

. Sen, Amartya (1933): 7. De onmogelijkheid van de paretiaanse liberaal, 8. 6b. Het aptimum bereiken.

. Sennett, Richard (1943): 3. Democratie (b), 4. Kwaliteit (n), 5. Kijken zonder handen, 6. Flexibele duizendpoot, 7. Vertrouwen (b).

. Spinoza, Benedictus de (1632-1677): 2. Wereldbeeldvorming en voeding.

. Stendhal (Henri Beyle) (1783-1842): 5. Florence.

. Taguieff, Pierre-André (1946): 3. Zuiverheid.

. Taleb, Nassim Nicholas (1960): 3. See you in Vegas, 3. De zwarte zwaan, 4. Vooruit of stand, 5. Extremistan.

. Topitsch, Ernst (1919-2003): 4. Geruststelling.

. Vinci, Leonardo da (1452-1519): 4. De menselijke maat, 7. Zintuiglijke slavernij.

. Visker, Rudi (1959): 6. Functieontheffing.

. Vitruvius Pollio, Marcus (circa 85-20 v.Chr.): 4. De menselijke maat, 4. Geruststelling (n).

. Weber, Max (1864-1920): 7. De distinctietheorie.

 
terug
Copyright_Duijvestein www.kleurpunt.nl
10